PRIVACYVERKLARING

Privacy,- en Cookie verklaring

 

Villa Ka Groningen neemt jouw privacy zeer serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

 

Villa Ka Groningen, gevestigd aan Selwerderstraat 9, 9717 GJ te Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Selwerderstraat 9

9717 GJ te Groningen

Telefoon: 06-50294029

E-Mail: villakagroningen@gmail.com

Website: https://www.zangschoolvillaka.com

 

Martijn Blijswijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Villa Ka Groningen, hij is te bereiken via villakagroningen@gmail.com.

 

 

Persoonsgegevens die Villa Ka Groningen verwerkt

Villa Ka Groningen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Villa Ka Groningen verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Villa Ka Groningen verwerkt, afhankelijk per af te nemen dienst:

 

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Locatiegegevens

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch (bijv. via whatsapp)

 • Gegevens over jouw activiteiten op zijn website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

 

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video's, audio, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

 

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Villa Ka Groningen verwerkt

Villa Ka Groningen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Villa Ka Groningen kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Villa Ka Groningen raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Villa Ka Groningen zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via villakagroningen@gmail.com, dan verwijdert Villa Ka Groningen deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Villa Ka Groningen persoonsgegevens verwerkt

Villa Ka Groningen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Villa Ka Groningen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • Villa Ka Groningen verwerkt ook persoonsgegevens als hij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die hij nodig heeft voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Villa Ka Groningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Villa Ka Groningen) tussen zit.

 

 

Hoe lang Villa Ka Groningen persoonsgegevens bewaart

Villa Ka Groningen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

De gegevens in het boekhoudsysteem en CRM systeem bewaard Villa Ka Groningen tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Villa Ka Groningen verwijderd.

 

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Villa Ka Groningen geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden bij Villa Ka Groningen

Villa Ka Groningen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Villa Ka Groningen, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Villa Ka Groningen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wanneer je een reactie achterlaat  op de website, dan wordt deze reactie en de metadata van de reactie tot onbepaalde tijd bewaard. Op deze wijze kan Villa Ka Groningen vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van deze te modereren. Reacties van websitebezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Villa Ka Groningen gebruikt

Villa Ka Groningen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Villa Ka Groningen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Villa Ka Groningen cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en eventuele advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website heeft Villa Ka Groningen je al geïnformeerd over deze cookies en heeft Villa Ka Groningen je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Google Analytics (analytische cookie)

Villa Ka Groningen wil graag weten hoe zijn bezoekers de website gebruiken, hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat hij zijn website kan optimaliseren. Villa Ka Groningen wil niet dat je ongewenst wordt gevolgd; Villa Ka Groningen wil je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor gebruikt hij deze statistieken. De gegevens worden zo goed mogelijk geanonimiseerd: je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Zo kan Villa Ka Groningen je niet persoonlijk herleiden.

 

Op 31 mei 2018 heeft Villa Ka Groningen een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder staat het ‘delen van gegevens’ met Google uit. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals Google AdWords en Double Click.

 

Villa Ka Groningen heeft zijn Google Analytics cookie geheel ingericht volgens de AVG. De cookies zullen worden geladen waarbij analytische gegevens worden verzameld. Alle cookies worden om deze reden alsnog gevonden door de Cookiescanner.  Met deze methode wordt om deze reden geen opt-out geboden via de CookieInfo oplossing. Mocht je dit wel willen, dan verwijst Villa Ka Groningen je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Deze add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

 

Zie voor een toelichting over de Google Analytics Opt-out Browser Add-on:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Het bewaartermijn in Google Analytics staat door Villa Ka Groningen ingesteld op het minimum, 14 maanden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen bij Villa Ka Groningen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Villa Ka Groningen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat je bij Villa Ka Groningen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Villa Ka Groningen van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar villakagroningen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Villa Ka Groningen jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Villa Ka Groningen reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Villa Ka Groningen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe Villa Ka Groningen persoonsgegevens beveiligt

Villa Ka Groningen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via villakagroningen@gmail.com.

 

-------------

Opgesteld juni 2018

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

CONTACTGEGEVENS

Selwerderstraat 9, 

9717GJ GRONINGEN

06 - 50294029

villakagroningen@gmail.com

KvK-nummer: 68304765

 • Facebook
 • Villa Ka Groningen - YouTube

Copyright 2017-2019 Villa Ka Groningen | All Rights Reserved 

Made while Singing by De Kleine Zakenvrouw